Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2022, Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ thông báo tuyển dụng viên chức

Được sự đồng ý của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS), Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2022 của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ tổ chức thi tuyển viên chức làm việc tại Viện.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

Tin liên quan