Tên Bài báo quốc tế
Agroforestry suitability mapping for the Northwest provinces of Vietnam
Tác giả
Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Nhà xuất bản
Poster presentation at International Tropical Agriculture Conference (Tropag 2019),
Năm xuất bản
2019

Thư viện - Bài mới