Thí nghiệm trình diễn và so sánh các tổ hợp ngô lai mới trong vụ Xuân 2021

Thí nghiệm trình diễn và so sánh các tổ hợp ngô lai mới của Viện Nghiên cứu Ngô trong vụ Xuân 2021.

Trong vụ Xuân 2021, Viện Nghiên cứu Ngô đã triển khai thí nghiệm trình diễn và so sánh các tổ hợp ngô lai mới tại khu thí nghiệm của Viện.

 

Một số hình ảnh thí nghiệm và tổ hợp ngô lai triển vọng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan