Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Nghiên cứu giải pháp chuyển đổi cơ cấu sản xuất lúa trên địa bàn 02 huyện Tánh Linh, Đức Linh vùng ven sông La Ngà”

Căn cứ hợp đồng thực hiện đề tài khoa học công nghệ số ĐT-04-03-2020 ngày 20 tháng 11 năm 2020 giữa Sở Khoa học Công nghệ Bình Thuận với Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố. Ngày 17/6/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài (kỳ 1): “Nghiên cứu giải pháp chuyển đổi cơ cấu sản xuất lúa trên địa bàn 02 huyện Tánh Linh, Đức Linh vùng ven sông La Ngà” do Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố chủ trì thực hiện, chủ nhiệm đề tài là Tiến sỹ Phan Công Kiên. Với mục tiêu chung của đề tài là: Xác định được cơ cấu cây trồng phù hợp trên đất trồng lúa thường xuyên bị lũ lụt, khô hạn, kém hiệu quả nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn 02 huyện Tánh Linh, Đức Linh thuộc vùng ven sông La Ngà.

Thành phần đoàn kiểm tra gồm: Ông Nguyễn Linh Nhơn – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận làm trưởng đoàn; Lãnh đạo Phòng Quản lý KHCN cùng các đồng chí chuyên viên Phòng Quản lý KHCN và Văn phòng Sở. Về phía Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố, gồm có: TS. Phan Công Kiên, Phó Viện trưởng - Chủ nhiệm đề tài; ThS. Phan Văn Tiêu – Phó trưởng Phòng KH & HTQT, cùng các cán bộ khoa học thực hiện đề tài.

Tại buổi kiểm tra, chủ nhiệm đề tài đã báo cáo tóm tắt tiến độ triển khai thực hiện và kết quả đạt được nổi bật của đề tài trong thời gian qua; đồng thời, dự kiến kế hoạch nghiên cứu KHCN tiếp tục triển khai trong thời gian đến. Theo kết quả kiểm tra thực tế trên đồng ruộng, đề tài đã tiến hành xây dựng mô hình trồng chuyển đổi các cây trồng trên đất lúa thường xuyên hoặc có nguy cơ khô hạn, kém hiệu quả sang các cây trồng như ngô sinh khối, ngô lấy hạt, lạc (đậu phộng), đậu xanh, ớt, mè (vừng),... tiết kiệm được nước tưới và cho hiệu quả cao hơn. Các cơ cấu cây trồng đã triển khai được 2 vụ (vụ Đông Xuân 2020/2021 và vụ Hè Thu 2021).

Sau khi kiểm tra thực tế trên đồng ruộng, các thành viên trong đoàn kiểm tra đã trao đổi thảo luận về các nội dung đã triển khai của đề tài. Đoàn kiểm tra đã đánh giá đề tài thực hiện theo đúng các nội dung kế hoạch được phê duyệt. Thay mặt đoàn kiểm tra, Ông Nguyễn Linh Nhơn – Phó Giám đốc Sở KHCN Bình Thuận ghi nhận tinh thần làm việc của nhóm đề tài và bày tỏ niềm tin tưởng vào công tác chuyên môn của Viện trong việc triển khai và nhân rộng các mô hình chuyển đổi mang lại hiệu quả kinh tế cao và phát triển bền vững. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị Viện và nhóm cán bộ thực hiện trong thời gian tới cần quan tâm, bám sát nội dung, thực hiện đúng tiến độ theo hợp đồng và thuyết minh được duyệt để khuyến cáo và nhân rộng trong sản xuất.

TS. Phan Công Kiên - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố cảm ơn Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận và các cơ quan, ban ngành của tỉnh Bình Thuận đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Viện chủ trì, triển khai các nội dung trong nhiệm vụ KHCN đảm bảo tiến độ, yêu cầu.

Một số hình ảnh của đoàn kiểm tra thực tế tại các điểm triển khai mô hình

''

 

''

Mô hình chuyển đổi ngô lấy hạt tại Sùng Nhơn, Đức Linh

''

Mô hình chuyên đổi cơ cấu tại Đức Phú, Tánh Linh

''

Đoàn kiểm tra thảo luận và chia sẻ thông tin tại vùng chuyển đổi

''

Mô hình chuyển đổi Ngô sinh khối và đậu xanh trên đất lúa có nguy cơ thiếu nước tại Đức Phú, Tánh Linh

 

Tin liên quan