Kiểm tra, đánh gia mô hình lúa chất lượng cao tại Lào Cai và Lai Châu tháng 9 năm 2020

Ngày 17-18/9/2020, Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông tổ chức kiểm tra, đánh giá mô hình liên kết sản xuất một số giống lúa chất lượng tại hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Tham gia đoàn kiểm tra có đại diện Lãnh đạo Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông đ/c Phạm Văn Dân – Giám đốc Trung tâm; UBND, Phòng NN & PTNT, HTX cùng các hộ nông dân tại các địa phương tham gia sản xuất.

Các mô hình sản xuất lúa vụ mùa 2020 đang trong giai đoạn chuẩn bị trỗ bông, lúa sinh trưởng phát triển tốt, sạch sâu bệnh. Đoàn kiểm tra cùng lãnh đạo địa phương đánh giá cao công tác tổ chức triển khai thực hiện mô hình do Trung tâm chủ trì, các giống lúa có chất lượng tốt, tiềm năng năng suất cao.

1. Mô hình liên kết sản xuất giống lúa LH12 theo chuỗi hàng hoá tại xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Kiểm tra, đánh gia mô hình lúa chất lượng cao tại Lào Cai và Lai Châu tháng 9 năm 2020

2. Mô hình liên kết sản xuất giống lúa chất lượng Japonica VAAS16, giống lúa ngắn ngày và thơm BT09, giống lúa nếp N98 tại bản Én Nọi, xã Mường Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

Kiểm tra, đánh gia mô hình lúa chất lượng cao tại Lào Cai và Lai Châu tháng 9 năm 2020

 

Tin liên quan