Kết quả lai tạo giống khoai tây TK15.80 tại Lâm Đồng

“Nghiên cứu chọn tạo giống khoai tây có năng suất cao chất lượng tốt, chống chịu bệnh mốc sương và có thể canh tác quanh năm tại Đà Lạt và vùng phụ cận“ do nhóm nghiên cứu gồm Ông Nguyễn Thế Nhuận, Đinh Thị Hồng Nhung và Tưởng Thị lý - Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau & Hoa thực hiện từ năm 2017. Các nghiên cứu sử dụng nguồn vật liệu được lai tạo từ năm 2016, 2017. Sử dụng phương pháp lai tạo hữu tính, nhân nhanh giống bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào, chọn lọc các dòng chọn C1, C2 và C3 có triển vọng, khảo nghiệm cơ bản, khảo nghiệm sản xuất và công nhận giống mới. Các thí nghiệm được thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống khoai tây QCVN 01-59: 2011/BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Giống khoai tây TK15.80 là sản phẩm nghiên cứu của đề tài: Giống được chọn lọc từ tổ hợp lai khoai hồng (07) x CIP10. Giống có thời gian sinh trưởng khoảng 95-100 ngày, dạng cây nửa đứng, kháng tốt với bệnh mốc sương (Phythopthora infestan). Dạng củ hình oval ngắn, mắt nông, vỏ củ hồng đậm, ruột củ màu vàng đậm, số lượng củ/cây trung bình từ 6-8 củ, mắt nông, giống được người dân và thị trường ưa chuộng. TK15.80 có tiềm năng năng suất cao, ổn định, trung bình khảo nghiệm cơ bản trong 3 vụ tại Lâm Đồng đạt 27,51 tấn/ha, cao hơn giống đối chứng (07) 17,1%, trung bình khảo nghiệm sản xuất trong 2 vụ đạt 25,42 tấn/ha, cao hơn giống đối chứng 19,56%. Doanh thu đạt 254,2 triệu đồng, lợi nhuận đạt 146,2 triệu đồng, cao hơn giống đối chứng 39,77%. Giống được Bộ NN &PTNT công nhận sản xuất thử theo Quyết định số 454/QĐ-TT-CLT, ngày 30/12/2019.

            Vụ Xuân Hè, 2020. Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau & Hoa phối hợp với Hội nông dân tại xã Xuân Thọ, Thành phố Đà Lạt, xã Tân Hội, huyện Đức Trọng và xã Lạc Xuân huyện Đơn Dương xây dựng 3,1 ha mô hình trình diễn giống mới. Kết quả mô hình sau 90 ngày trồng cho thấy, năng suất giống khoai tây TK15.80 đạt từ 28-31 tấn/ha, cao hơn giống đối chứng 07 từ 20-25%, giống kháng bệnh mốc sương tốt, do vậy người dân giảm được chi phí đầu tư để quản lý bệnh hại. Với giá bán trung bình từ 13.000 -17.000/kg, người nông dân có lợi nhuận đạt từ 35 – 40 triệu đồng/1000m2. Theo nhận định của các nông dân tham dự hội thảo đầu bờ, hội nông dân và các cơ quan chuyên môm trên địa bàn, giống khoai tây TK15.80 được nông dân chấp nhận, thị trường ưa chuộng, có giá bán cao hơn so với các giống khoai tây khác, dự kiến giống sẽ được mở rộng diện tích sản xuất trong các vụ tiếp theo.

Tin liên quan