Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm sáng kiến chuỗi giá trị thích ứng với biến đổi khí hâu tại Việt Nam

Sáng ngày 19/11/2021 tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam diễn ra Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm sáng kiến chuỗi giá trị thích ứng với biến đổi khí hâu tại Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu và phát triển hệ thống Nông nghiệp, Viện Cây Lương thực - Cây thực phẩm tổ chức. Hội thảo có sự tham gia trực tiếp của các đại biểu là các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, quản lý, đại diện các HTX và doanh nghiệp trong nước tại Hà Nội và trực tuyến của các đại biểu từ 5 tỉnh là: Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Trà Vinh và Bến Tre.

''

PGS.TS. Đào Thế Anh – Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam chia sẻ chủ đề Nông nghiệp Việt Nam trong tình hình biến đổi khí hậu và nhấn mạnh Việt Nam coi ứng phó với BĐKH là vấn đề có ý nghĩa sống còn và phải gắn với việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, hướng tới nền kinh tế cacbon thấp, tận dụng các cơ hội để nâng cao năng lực cạnh tranh và sức mạnh quốc gia. Ứng phó với BĐKH là trách nhiệm của tất cả các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương, của toàn xã hội và của mọi người dân… Những giải pháp để chuyển đổi Nông nghiệp sinh thái thông minh ứng phó với BĐKH gồm: Xây dựng chiến lược kế hoạch chính sách và lộ trình chuyển đổi ở các cấp để tích hợp với chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm; Tăng cường nghiên cứu đa dạng các kỹ thuật nông nghiệp sinh thái thông minh; Phổ biến rộng các kiến thức và mô hình nông nghiệp sinh thái thành công cho HTX…

''

PGS.TS. Đào Thế Anh chia sẻ chủ đề

Chủ đề Nâng cao chất lượng nhân lực tại các HTX nông nghiệp phục vụ chuyển đổi số thích ứng BĐKH được GV.ThS. Nguyễn Thị Giang - Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ tư vấn & HTHV, Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT chia sẻ những khó khăn của HTX chuyển đổi thích ứng với biến đổi khí hậu gặp phải như: Nguồn lực tài chính của HTX nông nghiệp rất thấp; Năng lực về trình độ, hiểu biết của cán bộ quản lý HTX và nông dân thành viên còn hạn chế ảnh hưởng đến việc HTX áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật chưa hiệu quả; Một số mô hình thích ứng BĐKH chưa gắn với việc xây dựng chuỗi giá trị và tiêu thụ sản phẩm… Qua đó, cần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho người nông dân; Chuẩn bị nguồn lực có chiến lược dài hạn để nâng cao chất lượng nhân lực tại HTX Nông nghiệp; Xây dựng những mô hình HTX theo chuỗi giá trị thích ứng BĐKH để nâng cao chất lượng nguồn lực HTX nông nghiệp…

''

GV.ThS. Nguyễn Thị Giang trình bày

Trong cuộc thảo luận, các chuyên gia cùng nhau chia sẻ những vấn đề về biến đổi khí hậu, cách thức thay đổi sản xuất nông nghiệp để phù hợp với điều kiện và những khó khăn thách thức mà nông nghiệp Việt Nam đang gặp phải. Những trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến thẳng thắn và tâm huyết của các chuyên gia đã đưa ra được kết luận chung có ý nghĩa quan trọng đối với những vấn đề mà hệ thống nông nghiệp Việt Nam đang cần thay đổi.

Kết thúc buổi Hội thảo, đại diện lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu và phát triển hệ thống Nông nghiệp tổng hợp tóm tắt những nội dung ý kiến của các chuyên gia, các HTX, đại biểu các tỉnh, đại diện các Doanh nghiệp tham dự Hội thảo đánh giá cao những ý kiến đóng góp quý báu, đề xuất đa dạng với những kinh nghiệm sáng kiến cùng nhiều giải pháp thiết thực cho sự phát triển Nông nghiệp thích ứng với tình hình BĐKH hiện nay và xu hướng trong tương lai.

Một số hình ảnh tại Hội thảo

''

Trao đổi cùng các đại biểu trực tuyến

''

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tin liên quan