Hội nghị tổng kết mô hình trồng ngô sinh khối tại huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

Thực hiện dự án Khuyến nông Trung ương giai đoạn 2021-2023 về “Xây dựng mô hình sản xuất ngô sinh khối” thuộc dự án “Xây dựng mô hình sản xuất ngô sinh khối làm thức ăn xanh cho chăn nuôi gia súc” tại tỉnh Ninh Thuận, Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố đã phối hợp triển khai xây dựng mô hình tại 2 xã Nhơn Sơn và Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, quy mô 10 ha.

Tham quan Mô hình trồng giống ngô sinh khối tại Ninh Sơn

Từ ngày 11-12/10/2021, Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố phối hợp với Phòng Nông nghiệp huyện Ninh Sơn và Trung tâm Khuyến nông tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức hội nghị tổng kết mô hình trồng ngô sinh khối tại huyện Ninh Sơn. Tham gia hội nghị có đại diện của UBND 2 xã, các ban ngành, đoàn thể của các xã, các hộ dân trực tiếp thực hiện mô hình và các hộ dân không trực tiếp tham gia xây dựng mô hình trình diễn năm 2021 nhưng có khả năng và điều kiện để trồng ngô sinh khối.

Mục đích của Hội nghị là để tổng kết kết quả thực hiện mô hình trồng ngô sinh khối, làm cơ sở mở rộng số hộ được học tập kỹ thuật trồng, chăm sóc và chế biến ngô sinh khối làm thức ăn cho gia súc. Thông qua Hội nghị, các hộ nông dân nắm vững kiến thức khoa học kỹ thuật sản xuất ngô sinh khối và được tham quan mô hình trồng ngô sinh khối tại xã Nhơn Sơn và Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn. Sau Hội nghị tổng kết, người dân có thể vận dụng các kiến thức học được trong sản xuất ngô sinh khối nhằm đạt năng suất, chất lượng cao, từ đó tuyên truyền và nhân rộng mô hình trong những năm tiếp theo.

 

Một số hình ảnh về Hội nghị tổng kết mô hình

 

Mô hình trồng giống ngô sinh khối ĐH17-5 tại Nhơn Sơn

 

Mô hình trồng giống ngô sinh khối ĐH17-5 tại Mỹ Sơn

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế,
Viện Nghiên cứu Bông và PTNN Nha Hố

Tin liên quan