Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan làm việc với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

   Ngày 02/7/2021, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT do Bộ trưởng Lê Minh Hoan làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS). Cùng đi có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Quốc Doanh; đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ chức năng.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan cùng đoàn công tác thăm và làm việc với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan cùng đoàn công tác làm việc với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

   Đón tiếp và làm việc với đoàn về phía Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam có các đồng chí: Nguyễn Hồng Sơn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viện, Đào Thế Anh – Phó Giám đốc; Phạm Văn Toản – Phó Giám đốc; đại diện lãnh đạo các Viện, Trung tâm trực thuộc Viện khu vực phía Bắc, đại diện các Ban chức năng, còn các đơn vị thành viên thuộc khu vực phía Nam do tình hình dịch bệnh phức tạp nên đã tham gia buổi làm việc bằng hình thức trực tuyến.

   Tại buổi làm việc, Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn –Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã báo cáo một số kết quả hoạt động khoa học công nghệ nổi bật của Viện giai đoạn 2016 – 2020. Trong thời gian này, ngành Nông nghiệp đã có nhiều chuyển biến trong việc nâng cao năng suất, chất lượng và số lượng các mặt hàng xuất khẩu tăng lên rõ rệt, đặc biệt khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát thì Nông nghiệp được xác định là trụ đỡ để phát triển kinh tế và ổn định đời sống xã hội. Trong 5 năm qua, Viện đã đạt được những thành tựu nghiên cứu nổi bật về công tác chọn tạo giống cây trồng và các quy trình kỹ thuật. Đẩy mạnh công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, bảo tồn nguồn gen, công tác nghiên cứu về chất lượng đất và môi trường nông nghiệp, kỹ thuật canh tác để cải thiện chất lượng sản phẩm…   

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, báo cáo kết quả hoạt động của Viện giai đoạn 2016-2020

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, báo cáo kết quả hoạt động của Viện giai đoạn 2016-2020

   Cụ thể, trong giai đoạn 2016-2020, trung bình hằng năm toàn VAAS đã thực hiện 702 nhiệm vụ KHCN và dịch vụ các loại với kinh phí 660 tỉ đồng (trung bình mỗi năm có 289 nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia, cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT; 219 nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh; 69 nhiệm vụ hợp tác quốc tế; số còn lại là nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và các nhiệm vụ dịch vụ, hợp đồng chuyển giao)

   Đối với công tác thu thập, bảo tồn, khai thác nguồn gen cây trồng đến nay đã có tổng số 38.000 mẫu nguồn gen hạt và hơn 650 mẫu nguồn gen vô tính của 227 loài cây trồng được thu thập và lưu giữ trong ngân hàng gen (đối với hạt giống), lưu giữ trên đồng ruộng, in-vitro; lưu giữ 1.500 nguồn gen vi sinh vật phụ vụ công tác nghiên cứu; đã đánh giá và quản lí cơ sở dữ liệu nguồn gen của 1.900 mẫu giống cây trồng; cung cấp trên 7.000 mẫu giống/nguồn gen phục vụ công tác nghiên cứu, lai tạo.

   Trong công tác chọn, tạo giống cây trồng đã nghiên cứu, phát triển được 334 giống cây trồng mới, trong đó 104 giống cây trồng được công nhận chính thức; 181 giống được SX thử; 49 giống được công nhận lưu hành và tự công bố lưu hành; 94 quy trình và tiến bộ kỹ thuật được công nhận và đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc bảo hộ, trong đó có 45 quy trình canh tác tổng hợp, 15 quy trình phòng trừ sâu bệnh hại, 10 quy trình nhân giống cây ăn quả, 5 quy trình xử lý chất thải nông nghiệp, 15 quy trình công nghệ sản xuất phân bón và 4 quy trình công nghệ sau thu hoạch. Các giống cây trồng và TBKT mới đã góp phần quan trọng phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng và tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

   Về quy trình kỹ thuật canh tác và bảo vệ môi trường, đã nghiên cứu giải quyết nhiều vấn đề cấp bách của thực tiễn sản xuất như nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng, chế độ phân bón hợp lý cho các chủng loại cây trồng; đánh giá nguy cơ suy thoái đất trồng các cây chủ lực; cải thiện chất lượng môi trường nông nghiệp, nông thôn; nghiên cứu giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu (đặc biệt là tác động của hạn, mặn đến các cây ăn quả vùng ĐBSCL), giảm phát thải trong sản xuất nông nghiệp; giải quyết các điểm nóng về ô nhiễm môi trường và tái sử dụng phụ phẩm, phế thải trong trồng trọt và chăn nuôi.

   Lĩnh vực BVTV đã nghiên cứu sự xuất hiện, quy luật phát sinh và biện pháp phòng trừ nhiều đối tượng sinh vật gây hại, nhờ đó đã ngăn chặn nhiều đối tượng dịch hại nghiêm trọng như bệnh vàng lá, thối rễ cam quýt; bệnh héo vàng hại chuối; bệnh chết nhanh, chết chậm hồ tiêu; bệnh virus hại thanh long và chanh dây; bệnh chết nhanh trên cây sầu riêng v.v., góp phần bảo vệ và ổn định sản xuất, cải thiện năng suất cây trồng. Nhờ những thành tựu trong công tác nghiên cứu chọn, tạo giống cây trồng và áp dụng đồng bộ các quy trình canh tác tiên tiến, năng suất các cây trồng nông nghiệp ở Việt Nam đã tăng lên rõ rệt trong những thập kỷ qua.

   Trong những năm qua Viện luôn tích cực triển khai nhiều loại hình dịch vụ khác nhau như: hợp tác nghiên cứu trong và ngoài nước; hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cho các địa phương; hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, khai thác bản quyền sản phẩm với các Doanh nghiệp; và hoạt động dịch vụ, sản xuất kinh doanh khác.

   Bên cạnh công tác nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, Viện cũng tập trung đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, tạo nguồn chuyên gia trong từng lĩnh vực chuyên môn phục vụ cho nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh liên kết nghiên cứu giữa các vùng, các đơn vị kế thừa thành tựu, phát huy nguồn nhân lực, cơ sở vật chất sẵn có tạo nên những thành tựu về KHKT.

   Tại buổi làm việc Bộ trưởng và đoàn công tác cũng đã được nghe ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo các Viện, Trung tâm trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam trong công tác nghiên cứu khoa hoc, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, những tồn tại, vướng mắc cần được quan tâm giải quyết.

   Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo viện và các đề xuất kiến nghị của Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam cùng các đơn vị thành viên Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng đã nghe ý kiến đánh giá, nhận định của các cục vụ - viện liên quan đối với công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đào tạo nguồn lực của Viện.

   Trên cơ sở báo cáo và lắng nghe các ý kiến từ Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, các đơn vị trực thuộc Viện và đại diện các Cục, Vụ, Viện liên quan Bộ trưởng đánh giá cao vai trò của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Bộ trưởng đã chỉ đạo, đồng thời động viên, truyền cảm hứng đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Viện tiếp tục phát huy, hãy làm hết sức mình để phục vụ sản xuất và sẵn sàng chia sẻ cho cộng đồng.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan - phát biểu, chỉ đạo tại buổi làm việc

Bộ trưởng Lê Minh Hoan - phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

   Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng, song song với nghiên cứu cơ bản, các đơn vị của Viện cần chủ động nắm bắt nhu cầu của cơ sở, địa phương, doanh nghiệp nhằm lựa chọn những vấn đề, đề tài nghiên cứu phù hợp có tính cấp thiết cho sản xuất. Bên cạnh đó các đơn vị nghiên cứu cũng cần chủ động đổi mới tư duy trong chuyển giao sản phẩm nghiên cứu ra sản xuất. Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng cho rằng hiện nay công tác nghiên cứu, đầu tư cơ sở vật chất, nguồn lực cho các đơn vị khoa học trong ngành nông nghiệp nói chung và của Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam nói riêng vẫn còn dàn trải. Vì vậy, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị trong viện cần chú trọng về sự phối hợp với nhau chặt chẽ hơn nữa để phát huy tốt các nguồn lực sẵn có.

   Trước đó, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Lê Minh Hoan dẫn đầu đã thăm khu trưng bày giới thiệu thành tựu nghiên cứu khoa học của Viện và Phòng truyền thống của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và ghi lưu niệm./. 

Bộ trưởng và Đoàn công tác thăm khu trưng bày giới thiệu sản phẩm của Viện

Bộ trưởng và Đoàn công tác thăm khu trưng bày - giới thiệu thành tựu khoa học của Viện

Bộ trưởng và Đoàn công tác thăm phòng truyền thống của Viện

Bộ Trưởng và Đoàn công tác thăm phòng truyền thống của Viện

Bộ trưởng Lê Minh Hoan ghi sổ vàng lưu niệm tại phòng truyền thống của Viện

Bộ trưởng Lê Minh Hoan - ghi sổ vàng lưu niệm tại phòng truyền thống của Viện

Bộ trưởng và Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện lãnh đạo Viện và các đơn vị trực thuộc

Bộ trưởng và Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Lãnh đạo Viện và các đơn vị trực thuộc

Nguồn
VAAS

Tin liên quan