Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) và CAB International

Ngày 24 tháng 3 năm 2023, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) đã ký Biên bản ghi nhớ với CABI, trong đó hai bên sẽ hợp tác với nhau để tiếp tục giúp tăng cường an ninh lương thực và phát triển hệ thống lương thực bền vững và có trách nhiệm tại Việt Nam.

Lễ ký kết được tiến hành trực tuyến dưới sự chủ trì của PGS.TS. Đào Thế Anh, Phó Giám đốc VAAS, kiêm Cán bộ liên lạc CABI, và có sự chứng kiến ​​của Tiến sĩ Qiaoqiao Zhang, Giám đốc thành viên của CABI.

Thỏa thuận cùng nhất trí thành lập Văn phòng Dự án VAAS-CABI chuyên trách tại Hà Nội, nhằm tăng cường năng lực của Việt Nam trong việc thực hiện hợp tác quốc tế dài hạn về khoa học và công nghệ nông nghiệp, bao gồm quản lý bền vững sâu bệnh hại cây trồng.

GS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc VAAS, cho biết: “VAAS có lịch sử hợp tác lâu dài với CABI. Ngành nông nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi quan trọng, không chỉ tăng năng suất mà còn nâng cao chất lượng lương thực, thực phẩm, nâng cao sức cạnh tranh của chuỗi giá trị nông sản thực phẩm trên thị trường trong nước và quốc tế”.

“CABI là một trong những tổ chức đối tác rất triển vọng để cùng hợp tác và thực hiện các dự án/chương trình nhằm giải quyết nhu cầu phát triển nông nghiệp trong nước và khu vực Đông Nam Á”.

Tiến sĩ Feng Zhang, Giám đốc Khu vực Đông và Đông Nam Á của CABI, cho biết thêm: “Sự hợp tác giữa CABI và VAAS hỗ trợ thúc đẩy các thực hành nông nghiệp tốt và vệ sinh trong chuỗi giá trị hạt tiêu và gia vị cũng như tạo ra các công cụ kỹ thuật số để giúp giảm thiểu các vấn đề như sâu bệnh hại dừa – một loại cây trồng kinh tế khác của Việt Nam.”

''

Lễ ký kết MoU trực tuyến giữa CABI và VAAS.

Tin liên quan