Đoàn chuyên gia Viện Khoa học Nông nghiệp Quốc gia của Cuba thăm và làm việc tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS)

Trong khuôn khổ dự án hợp tác nghiên cứu giữa Việt Nam và Cuba thuộc chương trình nghị định thư: “Hợp tác nghiên cứu và phát triển một số cây đậu đỗ: đậu đen (Vigna unguiculata (L.)Walp. đậu cove (Phaseolus vulgarisL.) và lạc (Arachis hypogaea L.) tại Việt Nam và Cuba”. Ngày15/09/2022 đoàn chuyên gia Cuba đã đến thăm và làm việc với VAAS. Đón tiếp đoàn có PGS.TS. Đào Thế Anh phó giám đốc Viện và các Trưởng phó ban thuộc VAAS cùng ban quản lý dự án. Phía Cuba đại diện là TS. Maria Caridad González Cepero và các thành viên trong đoàn thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Quốc Gia (INCA).

PGS.TS Đào Thế Anh giới thiệu các hoạt động khoa học của VAAS cùng các nội dung nghiên cứu hợp tác giữa Việt Nam và Cuba. Những nội dung triển khai ở Việt Nam đã được thực hiện đúng tiến độ, các nội dung nghiên cứu ở Cuba phía Việt Nam đã cử chuyên gia sang Cuba hợp tác triển khai nghiên cứu khảo nghiệm đánh giá các giống lạc, đậu cove nhập nội từ Việt Nam. Trong đó, Việt Nam đã chuyển cho Viện INCA 20 giống lạc và 29 giống đậu Cove.

''

          PGS.TS Đào Thế Anh giới thiệu các hoạt động khoa học

Đại diện Viện INCA, bà Maria cảm ơn sự đón tiếp ân cần chu đáo của lãnh đạo VAAS cùng ban quản lý dự án. Hiện nay, nghiên cứu về cây đậu đỗ ở Cuba còn nhiều hạn chế rất mong nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ của chính phủ và các nhà khoa học Việt Nam để nền nông nghiệp Cuba ngày càng phát triển.

Viện INCA cùng với chuyên gia Việt Nam đã triển khai các khảo nghiệm giống lạc, đậu cove nhập nội từ Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến công tác tại buổi làm việc đoàn chuyên gia Cuba đã chuyển giao cho VAAS 8 giống lạc, 27 giống đậu cove và 8 giống đậu đen. Trong thời gian tới phía Cuba mong muốn sự hợp tác phát triển dự án ngày càng chặt chẽ và đạt được kết quả cao nhất.

''

          TS. Maria Caridad González Cepero phát biểu

Kết luận buổi làm việc, PGS.TS Đào Thế Anh cảm ơn đoàn chuyên gia Cuba và sự hợp tác của Viện INCA trong thời gian qua. Viện VAAS sẽ hỗ trợ tối đa cho Cuba để dự án đạt được kết quả cao nhất.

Một số hình ảnh của buổi làm việc

''

Toàn cảnh buổi làm việc

''

TS. Maria Caridad González Cepero trao giống cho đại diện ban quản lý dự án

''

 

Tin liên quan