Đại hội CĐCS Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028

        Ngày 08 tháng 5 năm 2023, Công đoàn cơ sở Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ đã tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028, tham dự Đại hội có đồng chí Hoàng Thị Hiền, UV BTV Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS); đại diện công đoàn Khối các cơ quan Hành chính sự nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Bình Định; Đồng chí Hồ Huy Cường, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung bộ; các đồng chí trong Ban Lãnh đạo và toàn thể đoàn viên công đoàn.

''

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại đại hội

Từ những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ  đề ra trong nhiệm kỳ 20172023, BCH đã cụ thể hóa thành các chương trình, nhiệm vụ cụ thể, thông qua việc tổ chức cho 100% cán bộ, công chức, viên chức, lao động được học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Công đoàn và tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; vận động đoàn viên tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng chiến lược phát triển của Viện trong tình hình mới. Đồng thời, trên cơ sở những kết quả đã đạt được, báo cáo cũng thẳng thắn nêu rõ những hạn chế, tồn tại của nhiệm kỳ 2017-2023 để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2023-2028, với các mục tiêu trọng điểm và cụ thể…

''

Đồng chí Nguyễn Đức Thọ, thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo  tổng kết nhiệm kỳ 2017-2023, mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2023 – 2028

Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, đồng chí Vũ Văn Khuê, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng chúc mừng những kết quả mà Công đoàn Viện đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2023, đồng thời cũng phân tích những thuận lợi, khó khăn thách thức của Viện nói chung và hoạt động Công đoàn nói riêng trong nhiệm kỳ 2023-2028. Từ đó đặt ra những yêu cầu đối với Đại hội, đối với Ban chấp hành mới và hoạt động Công đoàn trong thời gian sắp tới cần bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện và Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; đổi mới phương thức hoạt động, cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội bằng các nội dung cụ thể, sát với thực tiễn của Viện và đặc biệt chăm lo đến lợi ích vật chất, tinh thần cho cán bộ viên chức trong đơn vị và một số hoạt động xã hội khác như đền ơn đáp nghĩa, từ thiện,…

''

Đồng chí Vũ Văn Khuê, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Thị Hiền, Chủ tịch Công đoàn VAAS đánh giá cao, biểu dương và ghi nhận những kết quả hoạt động của CĐCS Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ, đã tích cực phối hợp với chính quyền đồng cấp, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thông qua thúc đẩy các phong trào thi đua, khích lệ cán bộ vươn lên, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Bên cạnh đó, để thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028, đồng chí Hoàng Thị Hiền đã nhấn mạnh: BCH nhiệm kỳ mới phát huy những thành tích đã đạt được của nhiệm kỳ 2017 – 2023, đồng thời xây dựng kế hoạch, chương trình làm việc toàn khóa với những nhiệm vụ cụ thể và đề xuất giải pháp thiết thực, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, viên chức, người lao động, đặc biệt là công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên công đoàn.

''

Đồng chí Hoàng Thị Hiền, Chủ tịch Công đoàn VAAS phát biểu chỉ đạo đại hội

''

Đồng chí Hoàng Thị Hiền, chủ tịch Công đoàn VAAS (đứng phía ngoài bên trái); Đồng chí Hồ Huy Cường, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng (đứng phía ngoài bên phải) trao cờ thi đua của Công đoàn Ngành cho tập thể CĐCS Viện KHKTNN Duyên Hải Nam Trung bộ, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, năm 2022

''

Đ/c Hoàng Thị Hiền, Chủ tịch Công đoàn VAAS, tặng giấy khen cho BCH Công đoàn khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2023

''

Đồng chí Hoàng Thị Hiền, chủ tịch Công đoàn VAAS; Đồng chí Hồ Huy Cường, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng trao quà chia tay BCH khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022

Tại Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 đồng chí; bầu 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

''

BCH CĐCS Viện KHKTNN Duyên hải Nam Trung bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, Công đoàn cơ sở Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu đồng chí Đỗ Thị Nguyệt chức vụ Chủ tịch; đồng chí Nguyễn Hòa Hân, chức vụ Phó chủ tịch bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đỗ Thị Nguyệt, Chủ tịch CĐCS

Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ

Tin liên quan