Xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2023

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo các Văn bản của Hội đồng Giáo sư Nhà nước:

1. Văn bản số 18/HĐGSNN ngày 16/02/2023 về việc thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2023.

2. Văn bản số 25/HĐGSNN ngày 07/3/2023 về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2023.

Chi tiết vui lòng tải về và xem file đính kèm.

 

Tin liên quan