Tuyển chọn tham gia Đề án 2395 theo kế hoạch năm 2023

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo Công văn số 638/BKHCN-HVKHCN ngày 16/3/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thông báo tuyển chọn tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và ngoài nước (Đề án 2395) theo kế hoạch năm 2023 và đề xuất xây dựng kế hoạch năm 2024.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

 

Tin liên quan