Triển khai xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 - năm 2023

Công văn số 7326/BNN-TCCB ngày 03/11/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 - năm 2023.

Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

 

Tin liên quan