Thư mời tham dự Hội thảo quốc gia về Tiếp cận sinh thái nông nghiệp. Lộ trình Chuyển đổi Bền vững và Tích hợp Nhiều Giá trị của Hệ thống Nông sản Việt Nam.

Thời gian: 08:30 AM - 12:00 AM (GMT + 7), ngày 16/11/2021.

Đại điểm: Phòng Hội thảo, tầng 3, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì. Hà Nội.

Trân trọng kính mời các nhà khoa học đăng ký tham gia, xác nhận trước ngày 14/11/2021 với chị Nguyễn Hà qua email: nguyenthuyha862020@gmail.com, hoặc SĐT : +84 964121386

 

 

Đính kèm

Tin liên quan