Thư mời tham dự hội thảo khoa học Quốc gia ‘’ Phát triển chuỗi giá trị nông sản hướng tới nông nghiệp bền vững trong bối cảnh hội nhập tại Đông Nam Á’’

Thời gian: 8h, Thứ 6 ngày 10 tháng 09 năm 2021

Hình Thức: Tổ chức trực tuyến trên nền tảng Zoom

Đơn vị đăng cai tổ chức: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Trân trọng kính mời các nhà khoa học đăg kí tham gia tại địa chỉ:  https://bit.ly/3BuRyyP

Chi tiết vui lòng xem trong đường link: http://ueb.edu.vn/newsdetail/sap_dien_ra/28334/sap-dien-ra.htm

 

Tin liên quan