Thư mời tham dự Hội thảo đào tạo về Kiểm tra và Kiểm tra Chất lượng và An toàn Nông sản cho các Quốc gia Lancang-Mekong "vào ngày 24 đến ngày 27 tháng 8 năm 2021

Hội thảo tập huấn ngắn hạn về Kiểm tra và Kiểm tra Chất lượng và An toàn Nông sản Lancang-Mekong Chương trình nghị sự từ 24 đến 27 tháng 8 năm 2021 do Trung tâm Hợp tác Kinh tế Đối ngoại (FECC) Bộ Nông nghiệp và Nông thôn (MARA), Trung Quốc và ADB TA 9916 đồng tổ chức: Chương trình Nông nghiệp bền vững và An ninh lương thực của Tiểu vùng Mekong mở rộng

Trân trọng kính mời các nhà khoa học đăng kí tham gia.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm.

Tin liên quan