Thông báo nộp hồ sơ xin Học bổng Chính phủ Australia niên khóa 2022

Thời hạn nộp hồ sơ xin Học bổng Chính phủ Australia niên khóa 2022: Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 30/4/2021.

Chi tiết xin vui lòng tải về và xem file đính kèm.

Nếu có câu hỏi cần giải đáp, vui lòng liên hệ:

- Chị Nguyễn Loan, quản lý chương trình Học bổng: Địa chỉ email: nguyen_loan@australiaawardsvietnam.org; Số điện thoại: 024 39393991 (số máy lẻ: 109)

hoặc

- Văn phòng Aus4Skills: Địa chỉ email: info@australiaawardsvietnam.org; Số điện thoại: 024 39393991.

Tin liên quan