Thông báo cuộc thi ảnh Chủ đề “Hệ thống nông nghiệp thực phẩm bền vững vì cuộc sống tốt đẹp hơn của người Việt Nam”

Cuộc thi ảnh “Hệ thống nông nghiệp thực phẩm bền vững vì cuộc sống tốt đẹp hơn của người Việt Nam” do FAO Việt Nam tổ chức. Cuộc thi dành cho tất cả mọi đói tượng: học sinh, sinh viên, nhà báo, nhiếp ảnh gia, nhân viên Liên Hợp Quốc và tất cả những ai quan tâm.

Bài dự thi cần được gửi tới FAO muộn nhất vào cuối ngày 10 tháng 10 năm 2021. Người tham dự phải cung cấp thông tin cá nhân (Tên, Địa chỉ, Nghề nghiệp và Số điện thoại liên lạc) và gửi kèm ảnh qua email cho chị Vũ Thị Ngọc Diệp tại diep.vungoc@fao.org.

Ảnh dự thi phải là ảnh kỹ thuật số, định dạng JPG, dung lượng tối thiểu 2MB và 2000 pixel. Mỗi người dự thi không gửi quá 10 ảnh và mỗi ảnh cần có chú thích rõ ràng.

Thông tin chi tết vui lòng xem trong file đính kèm.

Đính kèm

Tin liên quan