Sự kiện bên lề của Ngày Khoa học cho UNFSS 2021

Ưu tiên cho việc chuyển đổi thực phẩm đô thị toàn cầu ở miền Nam Toàn Cầu sẽ diễn ra vào Thứ Ba, ngày 6 tháng 7, 18: 00-19: 30 UTC 07: 00-8: 30 Los Angeles, 09: 00-10: 30 Quito , 14: 00-15: 30 Ouagadougou, 16: 00-17: 30 Paris, 21: 00-22: 30 Hà Nội.

Để biết thêm chi tiết vui lòng truy cập đường link: https://www.cirad.fr/en/cirad-news/coming-up/2021/priorities-for-inclus… và xem file đính kèm.

Tin liên quan