Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư và Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2021

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam gửi Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2021 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước và thủ tục đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2021.

Chi tiết xin vui lòng tải về và xem file đính kèm.

Tin liên quan