Kêu gọi liên lạc cho một cuộc tham vấn khu vực ảo về Tương tác với Viện Hàn lâm và các Tổ chức Nghiên cứu (ARI) để hỗ trợ Nông dân Gia đình và Chuyển đổi Hệ thống Thực phẩm trong và sau Đại dịch COVID-19 ở Châu Á

Hạn cuối để gửi bản tóm tắt mở rộng ngày 25 tháng 8 năm 2021

Trân trọng kính mời các nhà khoa học tham gia và gửi bài dự thi tới Bà Ornusa Petchkul (Ornusa.Petchkul@fao.org), Ông Pierre Ferrand, (Pierre.Ferrand@fao.org), Tiến sĩ Francois Enten (enten@gret.org ) và Tiến sĩ Estelle Bienabe (estelle.bienabe@cirad.fr).

Chi tiết về cuộc tham vấn vui lòng xem trong file đính kèm.

Tin liên quan