Kết quả tuyển chọn chuyên gia kỹ thuật và phiên dịch viên tiếng Tây Ban Nha làm việc tại Cuba năm 2020 – 2021

          Thực hiện kế hoạch năm 2020 của Dự án “Hợp tác Việt Nam – Cuba phát triển sản xuất lúa gạo tại Cuba giai đoạn 2019 – 2023”, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (sau đây viết tắt là Viện) đã có Thông báo số 123/KHNN-TCHC ngày 24/02/2020 và số 1069/KHNN-TCHC ngày 07/12/2020 về việc tuyển chọn chuyên gia kỹ thuật và phiên dịch viên tiếng Tây Ban Nha làm việc tại Cuba năm 2020 - 2021 cho Dự án.

Hội đồng tuyển chọn chuyên gia và phiên dịch viên làm việc năm 2020 – 2021 tại Cuba cho dự án “Hợp tác Việt Nam – Cuba phát triển sản xuất lúa gạo tại Cuba giai đoạn 2019 – 2023” đã tiến hành đánh giá, tuyển chọn theo quy định. Căn cứ kết quả và đề xuất của Hội đồng tuyển chọn, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo danh sách (dự kiến) ứng viên trúng tuyển vào các vị trí cần tuyển chọn, cụ thể như sau:

1. Chuyên gia lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật

TT

Họ và tên

Năm sinh

Đơn vị công tác

Vị trí trúng tuyển

Nam

Nữ

1

Đinh Huy Tân

1985

 

Viện Cây Lương thực và Cây thực phẩm

Chuyên gia lĩnh vực trồng trọt

2

Vũ Văn Phong

1966

 

Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam

Chuyên gia lĩnh vực trồng trọt

3

Vũ Thống Nhất

1977

 

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc

Chuyên gia lĩnh vực trồng trọt

4

Nguyễn Chí Vượng

1980

 

Viện Cây Lương thực và Cây thực phẩm

Chuyên gia lĩnh vực bảo vệ thực vật

5

Vũ Văn Thanh

1978

 

Viện Bảo vệ Thực Vật

Chuyên gia lĩnh vực bảo vệ thực vật

6

Trịnh Xuân Quang

1975

 

Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông

Chuyên gia lĩnh vực bảo vệ thực vật

2. Chuyên gia lĩnh vực cơ khí

TT

Họ và tên

Năm sinh

Đơn vị công tác hoặc từng công tác

Nam

Nữ

1

Ngô Ngọc Anh

1956

 

Nguyên cán bộ Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

2

Lương Văn Yên

1974

 

Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

3

Vũ Văn Nhân

1979

 

Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm

3. Phiên dịch viên tiếng Tây Ban Nha

TT

Họ và tên

Năm sinh

Đơn vị công tác hoặc từng công tác

Nam

Nữ

1

Nguyễn Kim Chí

1966

      

Nguyên phiên dịch quân sự tại Cuba;

Hướng dẫn viên du lịch.

2

Trần Đình Kiên

1981

 

Phiên dịch tiếng Tây Ban Nha tại Cuba

3

Lê Mạnh Thắng

1959

 

Nguyên cán bộ Viện Nghiên cứu Cây có hạt, Cuba.

Phiên dịch viên cho các dự án nông nghiệp của Việt Nam tại Cuba

4

Trần Văn Bé

1966

 

Nguyên phiên dịch quân sự tại Cuba;

Hướng dẫn viên du lịch.

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo kết quả tuyển chọn chuyên gia kỹ thuật và phiên dịch viên tiếng Tây Ban Nha làm việc tại Cuba năm 2020 - 2021 cho Dự án “Hợp tác Việt Nam – Cuba phát triển sản xuất lúa gạo tại Cuba giai đoạn 2019 – 2023”. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày đăng thông báo, Viện sẽ tiếp nhận và giải quyết kiến nghị liên quan đến kết quả tuyển chọn (nếu có).

Mọi kiến nghị (bằng văn bản) xin liên hệ: Văn phòng Ban Quản lý dự án “Hợp tác Việt Nam – Cuba phát triển sản xuất lúa gạo tại Cuba giai đoạn 2019 – 2023”, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội. Điện thoại: 024.36876102.

Tin liên quan