Hội thảo trực tuyến về thông tin Học bổng Chính phủ Australia niên khóa 2022

Chương trình học bổng Chính phủ Australia tổ chức Hội thảo trực tuyến Giới thiệu Học bổng Chính phủ Australia vòng tuyển chọn 2021/niên khóa 2022. Buổi Hội thảo là cơ hội cho các ứng viên tìm hiểu thêm thông tin về học bổng và tiêu chí tuyển chọn năm 2021. Buổi hội thảo sẽ diễn ra với nội dung như sau:

- Thời gian: 8:00 ngày 6/3/2021
- Hình thức: trực tuyến trên nền tảng Zoom Cloud Meetings
- Link đăng ký tham dự: https://www.surveymonkey.com/r/aas2022
- Link hội thảo: sẽ được gửi tới người đăng ký tham gia vào ngày 5/3/2021.

Tin liên quan