Hội thảo trực tuyến về chủ đề Ưu tiên cho việc chuyển đổi hệ thống thực phẩm đô thị toàn diện ở miền Nam toàn cầu

Hội Thảo do CIRAD và Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam phối hợp cùng với RUAF, Đại học Michigan, CNRST và Chủ tịch Unesco về Hệ thống Lương thực Thế giới đồng tổ chức diễn ra vào ngày 06/07/2021, 16: 00 Paris.

Trân trọng kính mời các nhà khoa học đăng kí tham gia theo địa chỉ: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_IMxZTU75QJGgIDKhPORonQ

Chi tiết vui lòng xem trong đường link: https://www.cirad.fr/en/cirad-news/coming-up/2021/priorities-for-inclusive-urban-food-systems-transformations-in-the-global-south

Tin liên quan