Hội thảo khoa học “Quản lý Chất lượng và An toàn Thực phẩm - QMFS 2021”

Nhằm nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu và tăng cường hợp tác liên ngành trong lĩnh vực Quản lý Chất lượng và An toàn Thực phẩm, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm (Đại học Bách Khoa Hà Nội) phối hợp với Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert (VinaCert) tổ chức Hội thảo khoa học “Quản lý Chất lượng và An toàn Thực phẩm - QMFS 2021”.

Thời gian: ngày 8-9 tháng 10 năm 2021.

Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng 10 thư viện Tạ Quang Bửu, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Hội thảo sẽ công bố những kết quả nghiên cứu mới và là địa chỉ gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm giữa các nhà khoa học, các nhà quản lý và các doanh nghiệp.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập website: http://qmfs.hust.edu.vn/ và xem file đính kèm.

 

Tin liên quan