Hội nghị tập huấn trực tuyến công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2021, Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021.

- Thành phần:

+ Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021;

+ Ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021.

- Thời gian: 8h00 - 11h30, thứ Sáu, ngày 02/7/2021.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng xem file đính kèm.

 

Tin liên quan