Hội nghị khoa học “Sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên đất”

Trường Đại học Cần Thơ mời tham dự Hội nghị Khoa học toàn quốc “Sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên đất”.

Để xem chi tiết Thư mời và Thông báo của Trường Đại học Cần Thơ, xin vui lòng tải về file đính kèm.

 

Tin liên quan