Học bổng toàn phần cho học giả Việt Nam giảng dạy, nghiên cứu tại Mỹ năm 2025-2026

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo Công văn số 4534/BNN-TCCB, ngày 25/6/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cử ứng viên dự tuyển học bổng toàn phần cho học giả Việt Nam giảng dạy, nghiên cứu tại Mỹ năm 2025-2026.

Chi tiết vui lòng tải về và xem file đính kèm.

 

Đính kèm

Tin liên quan