Học bổng đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Trung Quốc năm 2023

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo Công văn số 3155/BNN-TCCB, ngày 17/5/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cử ứng viên tham gia dự tuyển học bổng đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ tại Trung Quốc năm 2023.

Chi tiết vui lòng tải về và xem file đính kèm.

 

Đính kèm

Tin liên quan