GIẤY MỜI Tham dự Hội thảo nông nghiệp thông minh trong đô thị Hà Nội

Hội thảo nông nghiệp thông minh trong đô thị Hà Nội

Thời gian: 7h30, Thứ Ba, Ngày 02 /11/2021

Hình thức: trực tiếp và trực tuyến

Địa điểm: Hội trường viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội)

Trân trọng kính mời các nhà khoa học tham gia.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm.

Tin liên quan