Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2023

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam ban hành Văn bản số 181/KHNN-TTĐT ngày 17/3/2023 về việc Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2023.

Chi tiết vui lòng tải về và xem file đính kèm.

 

Đính kèm

Tin liên quan