Đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2022

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) thông báo Công văn của Viện về việc Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 và Công văn của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022.

Chi tiết xin vui lòng tải về và xem file đính kèm.

 

Đính kèm

Tin liên quan