Công khai kết quả xét ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh PGS năm 2021 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện KHNN Việt Nam

Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo kết quả xét ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh PGS năm 2021 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện.

Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

 

Tin liên quan