Chương trình học bổng nghiên cứu tại Pháp cho các nhà nghiên cứu trẻ

Ngày 8/3/2021, Bộ Ngoại giao và Châu Âu của Pháp, hợp tác với Bộ Nghiên cứu, khởi động chương trình học bổng cho các nhà nghiên cứu trẻ muốn thực hiện nghiên cứu của mình tại Pháp.

Hạn cuối cùng nộp đơn đăng ký: Ngày 10/5/2021. Mục tiêu hướng đến các ứng viên bằng Tiến sĩ ít hơn 5 năm trước khi nộp đơn. Tiếng Pháp không phải là điều kiện chính, vì các nhà nghiên cứu dự kiến sẽ thực hiện nghiên cứu bằng tiếng Anh.

Chi tiết có tại website:
https://www.campusfrance.org/en/visiting-fellowship-program-for-young-researchers-mopga-4

 

Để có thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Tiến sĩ Eric Molay, tùy viên Khoa học và Các vấn đề học thuật, Đại sứ quán Pháp. Địa chỉ email: eric.molay@ifv.vn

Tin liên quan