Bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2021

Căn cứ nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2021 của từng chuyên ngành đào tạo tiến sĩ, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo và đề nghị các đơn vị chuyên môn triển khai các công việc liên quan đến việc xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư.

Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

 

Đính kèm

Tin liên quan