Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    10/06/2024
  • Đến ngày
    14/06/2024

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 10/6

Hội đồng GS liên ngành Nông, Lâm nghiệp

Theo GM

 

Thứ 3, 11/6

Nghỉ mát theo kế hoạch Công đoàn

 

Nghệ An

Thứ 4, 12/6

S. Làm việc với  BM Nhân giống và Đánh giá nguồn gen

C. Làm việc với BM Bảo tồn Insitu và Khai thác nguồn gen

Lãnh đạo TT, VP, phòng KHHTQT, cán bộ, viên chức BM

TT Tài nguyên Thực vật - An Khánh, Hoài Đức, HN

Thứ 5, 13/6

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 6, 14/6

S. Làm việc với BM Quản lý Ngân hàng gen & Thông tin TNTV

C. Làm việc với BM Đa dạng sinh học Nông nghiệp

Lãnh đạo TT, VP, phòng KHHTQT, cán bộ, viên chức BM

TT Tài nguyên Thực vật - An Khánh, Hoài Đức, HN