Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    20/05/2024
  • Đến ngày
    24/05/2024

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 20/5

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 3, 21/5

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 4, 22/5

S. Làm việc tại Viện KHNNVN

C. Làm việc tại Viện DTNN

 

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

- Viện DTNN

Thứ 5, 23/5

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 6, 24/5

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN