Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    15/04/2024
  • Đến ngày
    19/04/2024

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 15/4

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 3, 16/4

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 4, 17/4

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 5, 18/4

Nghỉ lễ

 

 

Thứ 6, 19/4

S. Họp về Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Sơn La

 

- Bộ NN&PTNT

C. Làm việc tại Viện KHNNVN

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN