Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    08/04/2024
  • Đến ngày
    12/04/2024

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 8/4

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 3, 9/4

S. Làm việc với Hội nông nghiệp Đức

C. Làm việc tại Viện KHNNVN

 

- Q Hotel

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 4, 10/4

Hội nghị quốc tế về chỉnh sửa gen

 

Trung tâm ICISE TP Qui Nhơn

Thứ 5, 11/4

Hội nghị quốc tế về chỉnh sửa gen

 

Trung tâm ICISE TP Qui Nhơn

Thứ 6, 12/4

Hội nghị quốc tế về chỉnh sửa gen

 

Trung tâm ICISE TP Qui Nhơn