Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    01/04/2024
  • Đến ngày
    05/04/2024

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

 Thứ 2,  01/4

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

 Thứ 3,  02/4

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

 Thứ 4,  03/4

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

 Thứ 5,  04/4

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

 Thứ 6,  05/4

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN