Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    25/03/2024
  • Đến ngày
    29/03/2024

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 25/03

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 3, 26/03

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 4, 27/03

Hội đồng an toàn sinh học thực phẩm. thức ăn chăn nuôi biến đổi gen

 

Ba Vì, Hà Nội

Thứ 5, 28/03

Hội đồng an toàn sinh học thực phẩm. thức ăn chăn nuôi biến đổi gen

 

Ba Vì, Hà Nội

Thứ 6, 29/03

Làm việc tại Viện KHKTNN duyên hải Nam Trung bộ

 

Viện KHKTNN duyên hải Nam Trung bộ