Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    18/03/2024
  • Đến ngày
    22/03/2024

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 18/03

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 3, 19/03

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 4, 20/03

Làm việc tại Viện Cây lương thực, cây thực phẩm

 

TP Hải Dương

Thứ 5, 21/03

S. Nghiệm thu nhiệm vụ KHCN

C. Làm việc tại Viện KHNNVN

 

- Bộ NN&PTNT

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 6, 22/03

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN