Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    11/03/2024
  • Đến ngày
    15/03/2024

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 11/03

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 3, 12/03

Nghiệm thu đề tài KHCN tiềm năng

Ban KH-HTQT

Viện DTNN

Thứ 4, 13/03

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 5, 14/03

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 6, 15/03

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN