Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    04/03/2024
  • Đến ngày
    08/03/2024

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 04/03

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 3, 05/03

S. Họp đề án vị trí việc làm

C. Làm việc tại Viện KHNNVN

 

- Bộ NN&PTNT

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 4, 06/03

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 5, 07/03

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 6, 08/03

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN