Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    26/02/2024
  • Đến ngày
    01/03/2024

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 26/02

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 3, 27/02

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 4, 28/02

S. Hội nghị lấy ý kiến bổ nhiệm lại TT

C. Làm việc tại Viện KHNNVN

 

- Bộ NN&PTNT

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 5, 29/02

Kiểm tra tiến độ nhiệm vụ KHCN

 

Viện Nghiên cứu ngô

Thứ 6, 01/03

Họp định mức KT-KT lĩnh vực quỹ gen

 

Bộ NN&PTNT