Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    19/02/2024
  • Đến ngày
    23/02/2024

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 19/02

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 3, 20/02

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 4, 21/02

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 5, 22/02

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 6, 23/02

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN