Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    29/01/2024
  • Đến ngày
    02/02/2024

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 29/01

S. Họp về định mức, tiêu chuẩn thiết bị chuyên dùng

 

- Bộ NN&PTNT

C. Làm việc tại Viện KHNNVN

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 3, 30/01

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 4, 31/01

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 5, 01/02

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 6, 02/02

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN