Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    15/01/2024
  • Đến ngày
    19/01/2024

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 15/01

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 3, 16/01

S. Làm việc tại Viện KHNNVN

C. Họp Chương trình giống

 

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

- Bộ NN&PTNT

Thứ 4, 17/01

S. Hội nghị tổng kết TT Dâu tằm tơ TƯ

C. Hội thi GenZ Biotech Challenge

 

- TT Dâu tằm tơ TƯ

- ĐSQ Mỹ

Thứ 5, 18/01

S. Kiểm tra nhiệm vụ KHCN

C. Họp TCVN

 

- Bộ NN&PTNT

- Trung tâm TC-ĐL-CL

Thứ 6, 19/01

Kiểm tra nhiệm vụ KHCN

 

Viện Nghiên cứu ngô